Caffè River vždy vyhledává co nejvyšší možnou kvalitu a již mnoho let získává certifikát ekologického zemědělství pro mnoho svýchproduktů. Logo Icea Biologico

.

ALE CO ZNAMENÁ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ? O CO SE JEDNÁ?

 Jedná se o Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické zěmědělské produkci kávy, která musí dodržovat speifická pravidla, která mají za účel zaručit racionální management zneužitých zdrojů a limitované použití externích prostředkům, které by mohly změnit přiozenou plodnost půdy, přičemž “naprosto vylučujíc použití syntetických produktů a geneticky modifikovaných organismů (GMO)”.

 

Agroekosystém je tímto respektován, zdroje vody optimizované a znečistění životního prostředí zredukované. Jinými slovy lze mluvit o produkci jídla s respektem vůči prostředí. 

Udržování integrity oblasti a využití kultivačních metod s respektem k životnímu prostředí je základním předpokladem pro vysokou kvalitu finálních produktů. 
Díky pozornosti, kterou tomuto Caffè River věnuje, lze zaručit naprosto transparentní a důvěryplný vztah se spotřebitelem.