Dyrkning og produktion af kaffe er altid blevet betragtet som et erhverv skabt og styret af mænd.  Virkeligheden er at kvinder faktisk bidrager massivt i kaffeproduktionen, faktisk nogle steder langt mere end mænd. Desværre bliver disse kvinderne aldrig rigtigt anerkendt for deres store indsats og opnår derfor heller ikke den, helt rimelige, økonomiske upsite. Der ligger en stor og meget vigtig opgave i at ændre dette faktum. Dette var også virkeligheden for Mariam Nandudu, indtil hun meldte sig in i Bufumbo Organics Farmers Association.

Som 31 årig enke har hun kæmpet for at dække sine 5 børns mest basale behov samt sikre at du fåe en uddannelse.

IMG 0898

"Da min mand døde havde jeg kun en tønde land men efter at NUCAFE hjalp mig til at blive medlem af Bufumbo Organic Farmers Association, har salget af min kaffe gjort at jeg nu har 2”, siger hun.

På sin ene tønde land dyrker Mariam Nandudu kaffe og på anden dyrker hun afgrøder som bananer, søde kartofler og grøntsager. På den måde kan hun sikre sig salg af andre afgrøder indtil kaffen er moden for høstning. Denne viden om ”diversificering” af afgrøder har hun opnået gennem NUCAFEs uddannelse om god landbrugspraksis.

produktion af kaffe

For de 730 Kg kaffebønner vi har købt af Miriam har hun opnået en indtægt på 6.200.000,- Uganda Shilling. Dette har betydet at hun har sikret skolepengene til sine børn for de næste to sæsoner. Derudover har hun fået råd til at købe sin egen ”pulping” maskine - en maskine der skiller kaffebærrets frugtkød fra kernen/bønnen. På grund af denne investering kan Mariam nu ”pulpe” kaffebær for andre bønder og derigennem opnå endnu en indtjeningsmulighed.

Bufumbo Organics Farmers Association

bufumbo kaffe

We use cookies to make this website work better for you and to track site visits anonymously. You can opt out if you like.