closest connection 3

Med nutidens konventionelle handel er kaffebønnernes vej, fra den enkelte kaffebonde til forbrugeren, utrolig lang og snørklet. Værdikæden består desværre af mange forskellige ”mellemhandlere” og den enkelte kaffebonde forbliver ofte stort set ukendt. Denne mangel på anerkendelse betyder at kaffebønderne mister deres grundlæggende passion for hvad de producerer og derfor bl.a. ikke tillægger produktkvalitet nogen nævneværdig betydning.

Da vi ikke vil acceptere dette levevilkår for kaffebønderne, hvis passion, stolthed og fokus på kvalitet trods alt bibringer KÆMPE værdi, har vi udviklet vores ”Closest Connection” princip. Med dette princip har vi skabt et udviklingsgrundlag som understøtter og anerkender den passionerede, stolte og ansvarsfulde kaffebonde samtidig med at vi opnår fuld sporbarhed på vores kaffe.

På billedet nedenfor har vi illustreret problemet med konventionel handel samt forskellene på ”Direct Trade” og ”Closest Connection” – The Caffè River way!

Ved konventionel handel sælger kaffebonden sine kaffebønner til en lokal mellemhandler eller et ”first-level” kooperativ. Den lokale mellemhandler sælger herefter kaffebønnerne videre til en større mellemhandler og ”first-level” kooperativet sælger kaffebønnerne videre til et ”second-level” kooperativ. Herefter sælger både mellemhandlere og ”second-level” kooperativer kaffebønnerne videre til en eksportør med eksportlicens fra oprindelseslandet. Eksportøren sælger nu kaffebønnerne videre til store kaffeimportører forskellige steder i verden der herefter sælger kaffebønnerne videre til mindre lokale distributører som igen sælger kaffebønnerne videre til forskellige lokale risterier. De lokale risterier rister herefter kaffebønnerne så de er klar til at blive solgt til forbrugeren.

 infographic coffee chain kaffebønnerne

Hvis man gennemgår de fleste kaffeprodukter, hvor risterierne positionerer produkterne som ”vores unikke kaffe” med reference til geografiske områder samt specifikke producenter, opdager man at navnet på kaffeleverandøren ofte henviser til en eksportør. En eksportør der typisk fuldstændigt ignorerer hvilke producenter der rent faktisk har leveret kaffen. Med disse typer kaffeprodukter er det umuligt at finde informationer som sporer tilbage til de reelle kaffebønder og deres historie.

Med vores ”Closest Connection” princip køber vi udelukkende kaffebønner fra producenter som vi personligt har mødt og efterfølgende udvalgt. I de lande hvor personlig relation til producenten ikke er mulig, enten grundet lokal lovgivning eller fordi kaffebønderne er en del af et større udviklingsprojekt, sørger vi for at være i direkte kontakt med produktionsniveauet lige over kaffebønderne. Vi kan derfor altid garantere at vores kaffebønner bliver købt ud fra de højeste etiske standarter samt produktionsmæssige kvalitetsniveau.

”Closest Connection” princippet giver os selvfølgelig langt større økonomiske risici, omkostninger og kompleksiteter i vores arbejde men vi tror grundlæggende på at tætte menneskelige relationer og højt vidensniveau skaber de bedste levevilkår og kvaliteter.

We use cookies to make this website work better for you and to track site visits anonymously. You can opt out if you like.