UGANDA - Det er en af de tre virksomheder du finder i Bushenyi distriktet: Kagango, Kyangyenyi, Nyabubare. Distriktet er bosted for den etniske gruppe Banyonkore, som er fordelt på Bairu (bønder fra Banyankore), Banyaruru og Batagwenda (som er immigranter fra Buganda riget) og Bahororo.

Regionen er kendt for dens massive kvæg opdræt, som for tiden er ved at undergå en overgang fra den lokale kvægtype der opfylder mange forskellige formål til en art der producerer mere mælk. Tidligere havde man en nomadisk tilgang til at hyrde græskvæg hvor man nu i stedet går over til at have kreaturerne i fold med adgang til foder.

Kagango_4.JPG
Bushenyi distriktet er velsignet med meget frugtbar jord, hvilket har hjulpet mange af bønderne med at komme igang med deres opstart. De benytter sig af den naturlige gødning fra træflis, kogødning, urin og den biogas der opstår. Området får utroligt meget regn, men grundet dets beliggenhed ved den store vestlige kløfts dal, får de i tørkeperioden nogen af landets højeste temperaturer. Bønderne har derfor tilpasset deres måde at så og dyrke på, så det er tilpasset jordskred under regnsæsonen og at de bruger skyggetræer i tørkeperioden.

Kagango_17.JPG
NUCAFEs kønsprogram har gjort en kæmpe forskel i de distrikter hvor kaffe altid har været set som "mandens" afgrøde og bananen som "kvinden" afgrøde. Typisk var det sådan at i perioder med dårlig forsyning af kaffeafgrøder, at en mand kunne tage flere koner for at kunne bistå sig selv, hvilket ville underminere kaffedyrkningen fuldstændigt. Nu arbejder mænd og kvinder sammen om dyrkning og høst af afgrøder, samt på markedsførings delen. Kaffebønderne har været store fortalere for Nucafés kønsprogram og metoder. Nu arbejder mindst 50% af distriktets bønder under Nucafés fane med en håndpresser til vådbearbejdning af kaffebønnen. Og de får støtte fra UCDA og NAADS.

Kagango CFA ligger 40 km fra Mbarara-Ishaka motorvejen. Denne placering giver god adgang til hovedvejen, strøm, kaffeskurerne og kaffemøllen. Den lokale befolkning i Busheyni distriktet er kendt for deres fysiske styrke hvilket har givet dem et fortrin ifht. kaffe og banan produktion som er meget fysisk. 

Gennem støtten fra ASPS-DANIDA er det lykkedes Kagango CFA at få etableret et fantastisk kaffehøsteri og væksthus til små planter. Gennem væksthuset er det muligt for andre kaffebønder at købe kaffespirer langt billigere. Det har ikke alene hjulpet til med at genopbygge samfundet, men det har også øget kvantiteten af kaffe der kommer fra området. Og det har så skabt en bedre økonomi så der kan blive skabt bæredygtige produkter og skabt bedre arbejdsvilkår for de nuboende. Det har også skaffet mange flere medlemmer til Nucafés måde at dyrke landbrug på. De træer som bliver dyrket som skygge træer, bliver givet væk gratis til dem der har købt billige kaffespirer, for på den måde, at få udbredt det man typisk kalder agro-skovdyrkelse, lætræer og vindpauser i området.Kagango_5.JPG

Kagango_6.JPG

We use cookies to make this website work better for you and to track site visits anonymously. You can opt out if you like.