Όροι χρήσης

Με την παρούσα περιλαμβάνονται οι όροι μιας νομικής συμφωνίας μεταξύ του χρήστη του παρόντος διαδικτυακού τόπου και Caffè River. Κατά την είσοδο ή / και χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ο χρήστης σιωπηρώς αποδέχεται ότι έχει αναγνώσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους παρακάτω όρους. 

Διαχειριστής ιστοσελίδας και υπεύθυνος για την μεταχείριση των δεδομένων:

Caffè River SpA – οδός Gobetti Piero 64 - 52100 Arezzo, Ιταλία. Partita Iva 01162620510. 

Πρόσβαση 

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου είναι ιδιοκτησία της Caffè River SpA και δεν μπορεί να μεταφερθεί και να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε τρίτο . Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε , έγγραφα, εικόνες, κείμενα, δεδομένα, εφαρμογές. Δεδομένα τρίτων που λανθασμένα χρησιμοποιήθηκαν δεν πρέπει να κοινοποιηθούν και πρέπει αμέσως να διαγράφονται. 

Εμπορικά σήματα 

Caffè River, Barbados, Orzo Bar, Progetto Barista, SQUAF, Soluzione Espresso, Krazy Koffee, CR Exchange, Coffee O'Clock, Caffè Jamao, Omukwano, είναι ιδιοκτησία τoy Caffè River SpA. Κάθε άλλο εμπορικό σήμα είναι ιδιοκτησία των νόμιμων κατόχων τους. 

Λάθη και παραλείψεις 

Αν και κάθε προσπάθεια έχει γίνει για να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου, η παρουσία λαθών και / ή παραλείψεων είναι πιθανή. Η Caffè River SpA δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για μη διεξοδικές, ελλιπείς ή πεπαλαιωμένες πληροφορίες που διατίθενται στην ιστοσελίδα. Το υλικό που περιέχεται εδώ παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως μόνη πηγή για σημαντικές αποφάσεις χωρίς να συμβουλευτείτε άλλες πηγές πληροφόρησης, αρχικές ή λεπτομερέστερες, πιο ολοκληρωμένες, πιο ενημερωμένες.Ο χρήστης μπορεί να βασιστεί στο υλικό αυτό με δική του ευθύνη. Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ιστορικά στοιχεία, τα οποία απλά αναφέρονται και μπορεί να μην είναι εωημερωμένα. H Caffè River SpA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο του site όποτε επιθυμεί, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.
Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι h η Caffè River SpA δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, άμεση, έμμεση, ειδική ή επακόλουθη, που προέρχεται από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας της και κάθε τοποθεσίας που συνδέεται. 

Εμπορική συμφωνία 

Το υλικό που περιέχεται εδώ δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εμπορική προσφορά και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δημιουργήσει εμπορικές συμφωνίες για οποιοδήποτε από τα μέρη.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον παρόντα δικτυακό τόπο. Με αποκλειστικό σκοπό την παρακολούθηση της εξέλιξης του ιστοτόπου, τα δεδομένα πλοήγησης κατγράφονται με τη μορφή διευθύνσεων IP και χρησιμοποιούνται σωρευτικά με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιτρέπεται η ενδεχόμενη ταυτοποίηση των χρηστών.

Cookie Policy

Τα cookies μπορεί να παραμείνουν στο σύστημα κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας (δηλαδή, μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται για την πλοήγηση στο διαδίκτυο), ή για μεγάλο χρονικό διάστημα και μπορεί να περιέχουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό.
Ορισμένα cookies είναι μια συνεδρία και ως εκ τούτου διαγράφονται μετά από κάθε συνεδρία περιήγησης άλλοι ωστόσο, αποθηκεύονται μόνο για να περάσει σε μια επόμενη επίσκεψη στον ίδιο χρήστη. Ο σκοπός των cookies είναι να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.
Τα cookies μπορεί να είναι τεχνικό, προφίλ ή τα cookies τρίτων. (Δείτε την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884)

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί αποκλειστικά την τεχνική cookies.

Τεχνική cookies είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για τον αποκλειστικό σκοπό της «διενέργεια της μετάδοσης της επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή που είναι απολύτως αναγκαία για τον πάροχο μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής να παρέχουν αυτή την υπηρεσία" (πρβλ 122. τέχνη., παράγραφος 1, του Κώδικα).

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να αναστείλει τη χρήση των cookies, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Παρακάτω είναι οι συνδέσεις με τις οδηγίες του κύριου προγράμματος περιήγησης για να απενεργοποιήσετε τα cookies: 
Chrome

Firefox

Safari

Internet Explorer

Δικαιοδοσία 

Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου υπόκεινται στο ιταλικό δίκαιο και στην αποκλειστική δικαιοδοσία του δικαστηρίου στο Arezzo της Ιταλίας.


Υπεύθηνος για την μετάφραση και το περιεχόμενο της Ελληνικής έκδοσης αυτού το διαδικτιάκου χώρου είναι ο αντιπρόσωπος Ελλάδος Μάρκος Δημητριάδης και η εταιρία Caffè River Spa δεν φέρει καμιά ευθήνη για το περιεχόμενο η τυχόν λάθη αυτής της έκδοσης.

 

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε αυτόν τον ιστότοπο να λειτουργεί καλύτερα για εσάς και για να παρακολουθείτε ανώνυμα τις επισκέψεις ιστότοπου. Μπορείτε να εξαιρεθείτε αν θέλετε.