Η μείωση της περιβαλλοντικής μας επιβολής αποτελεί μια διαρκή δέσμευση, τόσο αναφορικά με την επιλογή των υλικών που χρησιμοποιούμε όσο και με τις εκλογικευμένες ενεργειακές μας επιλογές, ώστε να μειώσουμε αισθητά τον αντίκτυπο που έχει η παραγωγή μας στο περιβάλλον. 


Ήδη από το 2008, περισσότερη από τη μισή ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιούμε είναι αυτοπαραγώμενη από τα ηλιακά πάνελ που έχουμε εγκαταστήσει

στην οροφή των εγκαταστάσεων μας ενώ την υπόλοιπη απαιτούμενη ενέργεια την προμηθευόμαστε μέσω ενός οικολογικού παραγωγού ενέργειας (ο οποίος δεν χρησιμοποιεί ορυκτό καύσιμο για την παραγωγή της ενέργειας).

Με την εγκατάσταση του ηλιακού μας πάρκου αποκομίσαμε δύο σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη: αφενός επικαλύψαμε ολόκληρη την επιφάνεια της οροφής μας με ένα οικολογικό υλικό που ονομάζεται Eternit (τσιμέντο από ίνες) και περιορίσαμε τον κίνδυνο ασθενειών και αφετέρου εγκαταστήσαμε 175 φωτοβολταϊκά πάνελ από κρυσταλλική σιλικόνη επιφάνειας 1.000 τετραγωνικών μέτρων μέσω των οποίων παράγεται ηλεκτρική ενέργεια ίση με 37.6 kWh.

Με περίπου 42,000 kWh ετήσιας παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, μειώσαμε κατανάλωση ισοδύναμη με 10,6 τόνους πετρελαίου, ποσότητα η οποία θα απαιτούταν να καταναλωθεί για την παραγωγή μας και με αυτόν τον τρόπο αποφύγαμε την εκπομπή 31,2 μετρικών τόνων διοξειδίου του άνθρακα και 69,4 κιλών NOx.pannelli solari 2016  

 

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε αυτόν τον ιστότοπο να λειτουργεί καλύτερα για εσάς και για να παρακολουθείτε ανώνυμα τις επισκέψεις ιστότοπου. Μπορείτε να εξαιρεθείτε αν θέλετε.